Watch Neutrina, takie lekkie, a takie ważne cz.I (2) Akademicka Telewizja Naukowa ATVN

Neutrino (Subatomic Particle), cząstki elementarne, cząstki kosmiczne, leptony, kwarki, symetria przyrody, prof. Agnieszka Zalewska, TVIATVN, ATVN, Akademick... Neutrina, takie lekkie, a takie ważne cz.I (2) Akademicka Telewizja Naukowa ATVN


Wykład prof. Agnieszki Zalewskiej na XXXVIII Zjeździe Fizyków Polskich na temat cząstek elementarnych. Neutrina są po fotonach najczęściej występującymi w przyrodzie cząstkami elementarnymi. W każdym centymetrze sześciennym przestrzeni kosmicznej występuje ponad 300 neutrin z okresu tuż po Wielkim Wybuchu. Na każdy centymetr kwadratowy powierzchni ziemi każdej sekundy pada ponad 10 miliardów neutrin słonecznych. Silne strumienie neutrin towarzyszą rozszczepieniom jąder w reaktorach jądrowych, a intensywne wiązki neutrin wytwarzane są w oparciu o protony przyspieszane w akceleratorach. Czy charakterystyczny, inny niż dla kwarków, schemat mieszania neutrin skrywa jakąś nieznaną nam jeszcze symetrię przyrody? Czy niezachowanie symetrii przestrzenno-ładunkowej dla neutrin jest konieczne dla wyjaśnienia obecnej przewagi materii nad antymaterią? Dlaczego neutrina mają tak małą masę? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć przyszłe eksperymenty, a teoretycy już teraz snują bardzo ciekawe spekulacje.
Upload by TVIATVN channel id: UCCYXhzZBFdb4fx2aCdU2sBg , _o-hVYodNVU.

Post a Comment

0 Comments