Watch Prezentacja książki o doktorze Apolinarym Tarnawskim w Kołomyi

doktor Apolinary Tarnawski, Kosów, Natalia Tarkowska, lecznica narodu, Kołomyja, prezentacja książki, Klub Galicyjski, Kurier Galicyjski TV Prezentacja książki o doktorze Apolinarym Tarnawskim w Kołomyi


Wstawanie o świcie, bieganie boso po rosie, gimnastyka, praca w ogrodzie, jarska dieta – te metody leczenia praktykował wybitny polski lekarz Apolinary Tarnawski w swoim zakładzie przyrodoleczniczym w Kosowie na Pokuciu. U niego leczyła się śmietanka towarzyska II Rzeczypospolitej. O wybranych aspektach funkcjonowania tej placówki oraz barwnej postaci doktora Tarnawskiego opowiadała Natalia Tarkowska, autorka książki „Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939)” podczas prezentacji w Kołomyi.

redaktorzy wydania - Eugeniusz Sało, Konstanty Czawaga
zdjęcia i montaż - Eugeniusz Sało

© 2016 Kurier Galicyjski TV
Upload by KurierGalicyjski channel id: UCMdnS59cYIlRDh-n8PgJj6g , 8F1yNQWoyM8.

Post a Comment

0 Comments